ข่าวสารและกิจกรรม

    {{item.CreateDate}}

    {{item.NewsHeader}}

    {{ Regex(item.NewsDetail) | limitTo:450}} ...